Korišćenje MEAN WELL prekidačkog napajanja u rasponu od 45Hz do 440Hz

MEAN WELL prekidačko napajanje se može koristiti u opsegu frekvencija od 45Hz do 440Hz. Ali ako je frekvencija preniska, efikasnost će takođe biti niža. Na primer, kada SP-200-24 radi ispod 230VAC, ako je frekvencija AC ulaza 60Hz, efikasnost je oko 84%. Međutim, ako se frekvencija AC ulaza smanji na 50Hz, efikasnost će biti oko 83,8%. Ako je frekvencija previsoka, faktor snage prekidačkog napajanja će se smanjiti i to će uzrokovati veće propuštanje struje. Na primer, kada SP-200-24 radi ispod 230VAC, ako je frekvencija AC ulaza 60Hz, faktor snage je 0,93 i propuštanje struje je oko 0,7 mA. Međutim, ako se frekvencija ulaza poveća na 440Hz, faktor snage će se smanjiti na 0,75, a propuštanje struje će porasti na oko 4,3 mA.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]