Informacije o proizvodima
09/08/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Da bi se povećala pouzdanost Mean Well prekidačkog napajanja, proporučuje se korisnicima da odaberu jedinicu koja ima kao rejting 30% više energije nego što je stvarna potreba. Na primer, ako sistem ima potrebu za izvorom od 100W, predlaže se da korisnici biraju Mean Well prekidačko napajanje sa...
08/03/2017 - 16:09
, objavio automatizacija
Krajnji ili granični prekidači predstavljaju elektro-mehaničke uređaje koji se sastoje od aktuatora mehanički povezan sa grupom kontakata. Uglavnom se koriste za upravljanje mašinom kao deo upravljačkog sistema i to najčešće kao bezbednosna blokada ili za brojanje objekata. Kada objekat dođe u...
08/03/2017 - 15:56
, objavio automatizacija
Distributerski program kompanije Auspicious obuhvata: tasteri, selektor prekidači, moment prekidači, sve stop tasteri, tasteri sa svetiljkama, testeri sa ključem, grebenasti prekidači, krajnji prekidači, signalne svetiljke, svetlosni tornjevi. Industrijski tasteri dolaze u standardnom kućištu...
08/03/2017 - 15:47
, objavio automatizacija
SSR – solid state relej ili beskontaktni relej je elektronsko prekidački uređaj koji menja stanje uključen/isključen (on/off) kada se dovede eksterni napon na upravljačke terminale. Može se reći da se SSR sastoji od senzora koji reaguje na odgovarajući ulaz (upravljački signal), beskontaktni...
08/03/2017 - 15:00
, objavio automatizacija
Termoregulatori su kao što i samo ime kaže regulatori – proces kontroleri koji upravljaju temperaturom. Na ulazu termoregulatora je povezana temperaturna sonda koja šalje informaciju o trenutnoj temperaturi, dok je na izlazu termoregulatora povezan uređaj koji se kontroliše kao što su grejači...
23/02/2017 - 14:24
, objavio automatizacija
MEAN WELL napajanja za montažu na TS35/7,5 i TS35/15 DIN šinu proizvode se u opsegu snaga od 10 W do 960 W. Sva napajanja imaju ugrađenu zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona. Izuzetna efikasnost obezbeđuje nisku radnu temperaturu koju je moguće održati i hlađenjem slobodnom strujom...
23/02/2017 - 14:21
, objavio automatizacija
U okviru standardne ponude KINCO HMI ekrana osetljivih na dodir dostupna je serija MT4000. MT4000 serija HMI bazirana je na 32-bitnom RISC CPU i pouzdanom Linux OS. “True color” displej, velika brzina i obilne softverske funkcije čine MT4000 pogodnim za većinu aplikacija u industrijskoj...
23/02/2017 - 14:11
, objavio automatizacija
Opis serije GE30 monofazni univerzalni inverter ima kompaktnu strukturu i dobar dizajn. Opcionalni upravljački panel može se lako skinuti ili postaviti, u zavisnosti od zahteva korisnika. Uz pomoć lampice na inverteru, koja služi kao indikator, korisnici i bez upravljačkog panela mogu s lakoćom da...
23/02/2017 - 14:06
, objavio automatizacija
Danfoss frekventni regulator iz serije FC51 je namenjen elektromotornim pogonima opšte namene i može da upravlja motorima naizmenične struje do snage 22kW. Jednostavan je za upotrebu i vrlo pouzdan frekventni regulator sa dugim životnim vekom čime dosta smanjuje troškove održavanja. Neke od...
23/02/2017 - 14:04
, objavio automatizacija
Finder u svom asortimanu proizvoda poseduje releje za najrazličitije aplikacije. Prema nameni mogu se svrstati u sledeće grupe: Releji za štampanu ploču (PCB) Serija 30 – Vrlo minijaturni releji od 2 A sa 2 pola [hermetički zatvoreno kućište] Serija 32 – Vrlo minijaturni releji od 6 A sa 1 polom [...

Pages