Napomene prilikom izbora prekidačkog napajanja

Da bi se povećala pouzdanost prekidačkog napajanja, proporučuje se korisnicima da odaberu jedinicu koja ima kao rejting 30% više energije nego što je stvarna potreba. Na primer, ako sistem ima potrebu za izvorom od 100W, predlaže se da korisnici biraju prekidačko napajanje sa 130W izlazne snage ili više.

Takođe, treba razmotriti temperaturu okoline prekidačkog napajanja i da li postoji dodatni uređaj za rasipanje toplote. Ako prekidačko napajanje radi u visokom temperaturnom okruženju, moraju se napraviti određeno odstupanje od izlazne snage.

Izbor dodatnih funkcija se mogu izabarati u zavisnostni od aplikaciji, i to:

Funkcija zaštite: Zaštita od napona, zaštita od temperature, zaštita od preopterećenja i slično.
Funkcija aplikacije: Signalizacija (Dobra snaga, loša snaga), daljinski upravljač, daljinski senzor i slično.
Posebna funkcija: Korekcija faktora snage (PFC), funkcija neprekidnog napajanja (UPS).

Uverite se da model zadovoljava sigurnosne standarde i EMC propise koji su vam potrebni.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]