Savet #7 – „Pisanje“ programa za PLC i HMI

Za “pisanje” programa za PLC i HMI uređaje potrebno je odgovarajuće razvojno okruženje. Razvojno okruženje se može definisati kao softverska aplikacija koja obuhvata neophodne alate za brzi i jednostavan razvoj programa.

 

winproladder

 

Za razvoj programa za Fatek-ov PLC kontroler se koristi aplikacija WinProladder, dok se za HMI touch panele iz serije P5 koristi FvDesigner. Za starije HMI Fatek panele koristi se PM Designer. Kao što i samo ime kaže za programiranje PLC-a se koristi programski jezik lestvičasti dijagram. Treba napomenuti da su obe aplikacije besplatne za preuzimanje i korišćenje. Aplikacije možete pronaći na Fatek-ovom sajtu ili Metalex ATM DVD disku.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]