Error message

 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6729 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_dc_ajax_shopping_cart_teaser() (line 636 of /home/foxel/public_html/automatizacija/sites/all/modules/dc_ajax_add_cart/dc_ajax_add_cart.module).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 395 of /home/foxel/public_html/automatizacija/includes/common.inc).
Svet automatizacije
24/05/2017 - 09:30
, objavio automatizacija
IEC 61131 je IEC standard za programabilne logičke kontrolere razvijen od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC eng. International Electrotechnical Commision). Cilj standarda je da haromonizuje način na koji ljudi projektuju i rukuju sistemima industrijskog upravljanja. IEC 61131...
18/05/2017 - 10:20
, objavio automatizacija
Ciklus (eng. cycle): obuhvata držanje i otpuštanje releja koje će uslediti potom. Tokom jednog ciklusa, kalem se puni i prazni, i (NO) kontakt će proći kroz ciklus zatvaranja kola, sve do prekidanja kola, nazad do tačke iz koje kreće u ponovno zatvaranje kola. Period (eng. period) : vreme koje...
16/05/2017 - 09:40
, objavio automatizacija
Postoje dva načina za realizaciju ulazno/izlazne (skr. U/I) komponente. Jedan od njih je da ulazi/izlazi budu ugrađeni u kućište PLC kontrolera tj. da budu sastavni deo kontrolera pri čemu nije moguće kasnije dodavati odnosno menajti broj ulaza/izlaza. Ovaj tip realizacije ulazno/izlazne komponente...
11/05/2017 - 10:40
, objavio automatizacija
Trojica naučnika su ovih dana nagrađeni Nobelovom nagradom za fiziku i to za rad na plavim LED diodama. Iako su prve LED diode napravljene 50-tih i 60tih godina prošlog veka, to su bile diode koje emitiju crvenu i zelenu svetlost. Međutim, plava dioda je zadavala veliki problem. Različite...
09/05/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
Nominalni napon (eng. nominal voltage) : nominalna vrednost napona na kalemu za koji je relej dizajniran, i za čiju upotrebu je namenjen. Karakteristike performansi se daju u odnosu na kalem pri nominalnom naponu. Označena snaga (eng. rated power) : vrednosna snaga jednosmerne struje (W) ili...
05/05/2017 - 11:10
, objavio automatizacija
Važni kvantitativni parametri memorije, koji između ostalog utiču i na pouzdanost i kompletne mogućnosti PLC sistema, su kapacitet memorije, vremenski parametri memorije (vreme pristupa i vreme ciklusa), propusnost memorije, snaga disipacije, specifična cena, pouzdanost. Memorija PLC kontrolera...
03/05/2017 - 10:00
, objavio automatizacija
Centralna procesorska jedinica je jedna od komponenata koje čine osnovnu hardversku strukturu programabilnih logičkih kontrolera. U zavisnosti od vrste PLC kontrolera, kompaktni ili modularni, procesor može biti ugrađen u kućište PLC-a ili može biti u okviru zasebnog modula. Procesori se razlikuju...
28/04/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
PFC je akronim od eng. Power Factor Correction odnosno korekcija faktora snage. Svrha PFC-a je da poboljša odnos prividne i aktivne snage. Faktor snage kod Mean Well napajanja je samo 0,4~0,6 kod modela bez-PFC-a. Kod modela sa PFC funkcijom faktor snage može da dostigne vrednost iznad 0,95...
25/04/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Arhitektura PLC-a je u suštini ista kao arhitektura personalnog računara. Više o hardverskoj arhitekturi programabilnih logičkih kontrolera možete pročitati u posebnom članku . Personalni računar se može programirati tako da radi kao programabilni logički kontroler s tim što je potreban interfejs...
20/04/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Izvori napajanja se mogu podeliti na linearna i prekidačka napajanja. Njihova upotreba uglavnom zavisi od aplikacije u kojoj se koristi. Današnja prekidačka napajanja su skoro sve svoje ranije nedostatke uspešno otklonili, pre svega u pogledu smetnji na izlazu zbog prekidačkog rada. Linearni izvori...

Pages