Svet automatizacije
18/04/2017 - 11:00
, objavio automatizacija
Jedan od načina upravljanja frekventnim regulatorom odnosno motorom operacijom start/stop tasterima je moguć preko takozvane trožične komande (3-wire control). Ovaj način upravljanja eliminiše potrebu za upotrebu releja. Kod uobičajne dvožične komande, tasteri (start i stop) uključuju/isključuju...
10/04/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Osnovna arhitektura hardvera PLC-a se sastoji od procesorske komponente, ulazno/izlazne komponente i napajanja. Procesorska komponenta se dalje sastoji od centralno procesorske jedinice (eng. central processing unit, CPU) i memorije. CPU takođe sadrži bar interfejs do uređaja za programiranje...
06/04/2017 - 10:20
, objavio automatizacija
Primetno je da su servo motori, koji su uglavnom nosioci upravljanja pokreta, znatno zastupljeniji i traženiji nego ranijih godina. Upravljanje pokretima daje jednu posebnu dimenziju mašinama, pa otuda i postojanje direktne veze između upravljanja pokreta i proizvodnje mašina. U časopisu Automation...
04/04/2017 - 09:10
, objavio automatizacija
HMI je akronim od Human-Machine Interface. Ovim pojmom se definiše deo mašine koji obrađuje interakciju čoveka i mašine. Prva asocijacija na HMI jesu touch paneli (ekrani osetljivi na dodir), iako se ovaj termin ne odnosi samo njih. Međutim, sa razvojem današnjih tehnologija sa pravom se može...
30/03/2017 - 11:10
, objavio automatizacija
Korišćenje programabilnih logičkih kontrolera eliminiše većinu žičanih veza, koje bi inače bile potrebne da se radi o relejnim logičkim sistemima. Konstantan razvoj PLC-a omogućio je: jednostavno programiranje, veliku brzinu odziva, mrežnu kompatibilnost, lako otklanjanje grešaka i testiranje,...
27/03/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
Pitanje: Kako povezati KINCO HMI MD224L sa računarom radi programiranja? Odgovor: KINCO MD224L je alfanumerički displej sa tastaturom. Za njegovo programiranje, odnosno za komunikacionu vezu između displeja i računara se može koristiti namenski kabl MD2-PC. U pitanju je kabl koji na oba kraja...
24/03/2017 - 10:45
, objavio automatizacija
Kada se pogledaju savremene industrijske mašine može se videti da je stepen automatizacije na vrlo visokom nivou. Ulaganje u automatizaciju se višestruko vraća. Najočiglednije prednosti automatizacije mašina i procesa su: Poboljšanje kvaliteta proizvoda (konstantnost u kvalitetu) Povećanje...
21/03/2017 - 09:35
, objavio automatizacija
Pitanje: HMI ekran neočekivano postaje crn, pri čemu je i dalje crn kada se dodirne, ali se čuje pucketanje. Šta može da bude problem? Odgovor: Ako je na ekranu crno dok je HMI u funkciji, možda je uključena zaštita ekrana – screensaver. Ako je crna pozadina posledica zaštite ekrana, ekran će se...
16/03/2017 - 10:34
, objavio automatizacija
Programabilni logički kontroleri (eng. programmable logic controller, PLC) su danas vrlo rasprostranjeni u industriji i koriste se za upravljanje industrijskih procesa. Iz samog naziva se može naslutiti o kakvim uređajima je reč. Naime, programabilni označava mogućnost programiranja, logički da...
14/03/2017 - 08:40
, objavio automatizacija
Izraz servo potiče od latinske reči servus, što znači sluga ili sledbenik. Shodno tome, sistem servo upravljanja može se definisati kao sistem koji je osposobljen za upravljanje određenih promenljivih vrednosti, kako bi se detaljno pratili parametri koje zadaje sam korisnik. U današnje vreme, servo...

Pages