Svet automatizacije
09/03/2017 - 10:20
, objavio automatizacija
Tokom avgusta, magazin ControlDesign je sproveo istraživanje o industrijskim mrežama. Jedno od pitanje je bilo: “Koji tip opreme koja podržava industrijski Ethernet planirate da ugradite u narednih 18 meseci?”. Najviše čitalaca, 84%, je na prvom mestu stavilo PLC, drugi na listi je HMI sa 72%,...
07/03/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Frekventni regulatori su za veoma kratko vreme postali standardna oprema skoro svih mašina koje se koriste u proizvodnji. Danas je prosto nezamislovo da mašina ne poseduje elektronsku kontrolu brzine motora. Od današnjih mašina se zahteva da odgovore veoma specifičnim zahtevima korisnika. To...

Pages