Prekidačka napajanja

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
HDR-100-12
[commerce_price]
HDR-60-12
[commerce_price]
HDR-30-12
[commerce_price]
HDR-15-12
[commerce_price]
HDR-100-24
[commerce_price]
HDR-60-24
[commerce_price]
HDR-30-24
[commerce_price]
HDR-15-24
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]

Pages

Povezani članci

HDR serija Mean Well napajanja

17/10/2018 - 12:10
, objavio automatizacija
HDR serija prekidačkih napajanja je nova generacija napajanja male širine stepenastog oblika namenjenog za DIN šinu. U ponudi su modeli od 15W, 30W, 60W i 100W. U pitanju su prekidačka napajanja u plastičnom kućištu. Prihvataju ulazni napon od 85~264VAC, bez potrošnje kada nema potrošača (<0,3W), visoka efikasnost (90%), mogućnost podešavanja...

Isključivanje MEAN WELL prekidačkog napajanja u toku rada

14/09/2017 - 10:20
, objavio automatizacija
Generalno, postoje dve okolnosti koje će dovesti do isključenja napajanja. Prva je aktivacija zaštite od prevelikog opterećenja (OLP - over load protection). Za rešavanje ove situacije predlažemo povećanje rejtinga izlazne snage ili modifikaciju OLP tačke. Druga okolnost je aktivacija zaštite od prevelike temperature (OTP - over temperature...

Minimalno opterećenje MEAN WELL prekidačkih napajanja

23/08/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Na MEAN WELL više-izlaznim izvorima napajanja postoji nekoliko potrebnih minimalnih opterećenja. Potrebno je pre povezivanja na potrošač pročitati specifikaciju. Da bi se omogućilo ispravno funkcionisanje prekidačkog napajanja, neophodno je minimalno opterećenje za svaki izlaz, u suprotnom nivo izlaznog napona će biti nestabilan. Pogledajte jedan...

Korišćenje MEAN WELL prekidačkog napajanja u rasponu od 45Hz do 440Hz

17/08/2017 - 09:40
, objavio automatizacija
MEAN WELL prekidačko napajanje se može koristiti u opsegu frekvencija od 45Hz do 440Hz. Ali ako je frekvencija preniska, efikasnost će takođe biti niža. Na primer, kada SP-200-24 radi ispod 230VAC, ako je frekvencija AC ulaza 60Hz, efikasnost je oko 84%. Međutim, ako se frekvencija AC ulaza smanji na 50Hz, efikasnost će biti oko 83,8%. Ako je...

Napomene prilikom izbora MEAN WELL prekidačkog napajanja

09/08/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Da bi se povećala pouzdanost Mean Well prekidačkog napajanja, proporučuje se korisnicima da odaberu jedinicu koja ima kao rejting 30% više energije nego što je stvarna potreba. Na primer, ako sistem ima potrebu za izvorom od 100W, predlaže se da korisnici biraju Mean Well prekidačko napajanje sa 130W izlazne snage ili više. Takođe, treba...