Radio daljinske komande

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
PINC-07MH
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
GENIO-SILUX-H-PA
[commerce_price]
GENIO-P-BASE-CP
[commerce_price]
GENIO-P-FULL-CP
[commerce_price]
GENIO-PUNTO-H-CP
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]

Pages

Povezani članci

Uparivanje - sinhronizacija predajnika i prijemnika kod MITO-MINI radio daljinske komande

19/09/2017 - 11:00
, objavio automatizacija
MITO-MINI je univerzalna radio daljinska komanda. U svrhu uparivanja tj. sinhronizacije odgovarajućeg MITO-MINI predajnika sa prijemnikom, pristupni kod predajnika se mora upisati u prijemnik. Svaki MITO-MINI predajnik ima svoj jedinstveni kod koji je fabrički postavljen kako bi se sprečile zloupotrebe i neželjene operacije mašine od strane...