Automatizacija mašine za natron vreće

Natron (papirne) vreće se koriste u mlinskoj i građevinskoj industriji, i koriste se za pakovanje različitih vrsta proizvoda kao što je brašno, stočna hrana, cement i slično.

 

 

Mašina za proizvodnju ovih vreća mora da ispuni nekoliko osnovnih uslova, a to je formiranje vreća, sečenje na odgovarajuću dužinu iz velike rolne i uzdužno nanošenje lepka. Ukoliko se radi o štampanim vrećama, mora se zadovoljiti uslov da sečenje bude na odgovarajućoj poziciji odnosno da prati marker na vreći. U tu svrhu se mora koristiti fotoćelija sa odgovarajućom upravljačkom elektronikom. Obzirom da se za sečenje koristi kružni nož, sa stanovišta upravljanja potrebno je izvršiti sinhronizaciju noža i vučnih valjaka papira za zadatu dužinu vreće i zadatu brzinu mašine.

 

 

Upravljački sistem je zasnovan na Fatek PLC-u sa komunikacionom karticom RS485. Komunikacija se vrši između PLC i HMI touch panela (programabilnog termina) i frekventnih regulatora. Korišćen je Fatek HMI iz serije P5 i Danfoss frekventni regulator iz serije FC51. Brzina mašina i dužina vreća se zadaju na touch panelu. Za pagon valjaka i noža mogu se koristiti asinhroni motori sa odgovarajućim rotacionim enkoderima.

 

 

Za realiziju ovog projekta se iz našeg distributerskog programa koriste FATEK programabilni logički kontroleri (PLC), FATEK HMI programabilni terminali, DANFOSS frekventni regulatori, MEAN WELL prekidačka napajanja, FINDER releji, AUSPICIOUS prekidači, MICRO DETECTORS senzori, HONTKO rotacioni enkoderi.