Upravljački sistem mobilne drobilice za kamen

Zahtev je obuhvatio izradu kompletnog upravljačkog ormana mobilne drobilice za kamen renomiranog švajcarskog proizvođača GIPO AG, model GIPOREC R 131 FDR GIGA, kao i reparaciju upravljačkog ormana za dizel agregat.

GIPOREC R 131 FDR GIGA je mobilna mašina za drobljenje i prosejavanje materijala kao što je: prirodni kamen, asfalt, reciklirani materijal, lomljeni armirani beton, otpadni materijal, šljaka iz visoke peći, ugalj, staklo.

GIPO-GIPOREC-R131-FDR-GIGA

Neke od komponenata ovog sistema su: dovodni levak, povratni koš, gornji dodavač, udarni mlin, otpadna traka, donji dodavač, povratna traka, uređaj za vožnju, dizel-hidraulični agregat, poprečna traka, magnetna traka, stio, glavna otpremna traka, traka ispod sita.

Upravljački sitem mora da obezbedi obradu sledećih komandi: gusenica nazad desno, gusenica napred desno, gusenica nazad levo, gusenica napred levo, gusenica desno voziti brzo, gusenica levo voziti brzo, vožnja, drobljenje, gornji dodavač, greda dole, greda gore, donji dodvač, zavesa dole, zavesa gore, predsito, isključenje u slučaju nužde – hitno zaustavljanje (sve stop). Obzirom da je reč o mobilnoj mašini, kompletan sistem mašine je zasnovan na hidrauličnim cilindrima, pa se samim time za njihovo upravljanje koriste hidraulični razvodnici. Za uključivanje odnosno isključivanje hidrauličnih razvodnika, upotrebljeni su Finder releji serija 40.31 i 40.52.

Upravljacki-sistem-mobilne-drobilice-za-kamen-2

Kontroler broja obrtaja mlina nadgleda broj obrtaja i u slučaju malog unapred difinisanog broja obrtaja zatvara pokopac mlina čime se sprečava dalji ulaz materijala.

Sigurnosni relej za hitno zaustavljanje obrađuje ulaze sa odgovarajućih stop gljivastih tastera. Kako bi se omogućio rad, potrebno je resetovati sigurnosni relej. Mean Well DC/DC konvertor je korišćen kao zaštita u slučaju varijacije ulaznog napona i kako bi se obezbedio stabilan napon za sigurnosni relej.

Reparacija upravljačkog ormana za pokretanje dizel motora je obuhvatila zamenu odgovrajućih komponenata i dogradnju signalizacije – LED svetiljki za sve stop taster i temperaturu hidrauličnog ulja.

Upravljacki-sistem-mobilne-drobilice-za-kamen-1

Opciono, instalacija radio daljinske komande. Pomoću ELCA radio daljinske komande je moguće upravljati vožnjom mobilne drobilice i uključivanje/isključivanje mlina mobilne drobilice i ostalih komandi.

Takođe, bilo je potrebno ožičenje kompletne mobilne drobilice i postavljanje komadnog ormana u IP65 zaštiti na komadnom pultu. Na svim tasterima su postavljene odgovarajuće silikonske zaštite od prašine i vlage.

Za realiziju ovog projekta se iz našeg distributerskog programa koriste MEAN WELL prekidačka napajanja, FINDER releji, AUSPICIOUS prekidači, MICRO DETECTORS senzori i kontroler broja obrtaja, STROJKOPLAST redne stezaljke, ELCA radio daljinske komande.