Upravljački sistem za kontrolu brzine prilikom varenja kotlova i rezervoara

Kako bi se postiglo kvalitetno zavarivanje u zavisnosti od materijala, veličine rezervoara, kao i od sposobnosti samih operatera potrebno je realizovati sistem za kontrolu brzine. Danfoss frekventni regulatori iz serije FC51 čine osnovu sistema.

Upravljacki sistem za kontrolu brzine

Upravljački sistem omogućuje precizno upravljanje brzine, sa mogućnošću promena smera okretanja. Postavljeni su višeobrtni potenciometri za preciznu promenu frekvencije rada elektromotora. Za pokretanje i zaustavljanje korišćena je trožična komanda bez upotrebe pomoćnih releja. Detaljnije pojašnjenje povezivanja frekventnog regulatora pomoću 3-wire control opcije možete pročitate ovde.

Upravljacki sistem za kontrolu brzine

Za realiziju ovog projekta se iz našeg distributerskog programa koriste DANFOSS frekventni regulatori, AUSPICIOUS prekidači.