Upravljanje procesom doziranja i merenje mase namenskim kontrolerima

Za upravljanje složenijih projekata doziranja i merenja mase preporučljivo je korišćenje programabilnih logičkih kontrolera (PLC). Na ovaj način se vrlo lako mogu realizovati kompleksni projekti upravljanja mašine i doziranja, obzirom da PLC-i poseduju specijalne module za merenje mase. Konkretno za FATEK PLC to su moduli FBs-1LC sa rezolucijom merenja mase 1x16bit, FBs-2LC takođe sa rezolucijom 2x16bit i FBs-1HLC sa visokom rezolucijom od 1x24bit.

Prosti primeri elektronske vage i doziranja kod kojih se želi samo postići odgovarajuće doziranje i kontrola merenja, bez dodatnih mehanizama upravljanja, mogu se realizovati korišćenjem namenskih kontrolera kao što je Jolly kontroler dozatora iz našeg distributerskog programa.

U ponudi imamo model Jolly2 sa dva relejna izlaza i Jolly4 sa četiri relejna izlaza. Pogledajte naredni prezentacioni video.

 

 

Jolly2 kontroler dozatora ili elektronska vaga podržava do 4 merne ćelije u paralelnom režimu. Dimenzije kontrolera su 96 x 96 x 65mm. Poseduje 6 različitih programa rada i to:

  1. Indikator mase sa dva alarmna praga (2 SET)
  2. Punjenje: Merenje mase jednog proizvoda doziranjem sa dve brzine (1 LOAD)
  3. Punjenje: Merenje mase dva proizvoda sukcesivno (2 LOAD)
  4. Pražnjenje: Merenje mase jednog proizvoda sa dve brzine (1 UNLOAD)
  5. Pražnjenje: Merenje mase dva proizvoda sukcesivno (2 UNLOAD)
  6. Indikator mase sa jednim alarmnim pragom (1 SET)

U nastavku možete videti šemu povezivanja ovih kontrolera dozatora.

 

 

Pored kontrolera dozatora u ponudi imamo i merne ćelija opsega od 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg, 30kg, 50kg, 100kg i 200kg. U najvećem broju slučaju za ožičenje mernih ćelija se koriste boje crvena/excitation+, bela/signal-, crna/excitation-, zelena/signal+, oklopljena/zemlja.