Zvezda-trougao starter

Kontaktorska kombinacija zvezda-trougao se koristi kao starter za velike elektro motore. Motor najpre kreće u spoju zvezda, da bi nakon određenog vremenskog intervala prešao u trougao. Ova kombinacija se koristi kako bi se ograničila startna struja motora smanjenjem napona kroz svaki od namotaja, da bi nakon određenog vremena kada se dostigne nominalna brzina motora isti prešao na puni napon.

Zvezda-trougao starter se uglavom sastoji od tri kontaktora, vremenskog releja i zaštite od preopterećenja. Takođe, mogu se koristiti i neki pomoćni elementi kao što su tasteri start/stop, signalne svetiljke, ampermetar i slično. Kontaktori su obeleženi kao glavni kontaktor, zvezda kontaktor i trougao kontkator. Na početku rada aktivni su glavni kontator i zvezda kontaktor, da bi se nakon određenog vremena deaktivirao zvezda kontator i aktivirao trougao kontaktor.

 

 

Teorijski, jačina zvezda kontaktora može biti manja za otprilike koren iz 3.

Potrebno je sprečiti da oba kontaktora, zvezda i trougao kontaktor, budu aktivni istovremeno. U tu svrhu se mogu koristiti pomoćni-dodatni kontakti.

Preporučujemo korišćenje namenskih vremenskih releja zvezda-trougao, npr. Finder 80.82.0.240.0000. Pored definisanja vremena rada u zvezda spoju, može se konfigurati i tranziciono vreme.

Prednosti ovih startera je što su relativno jednostavni i jeftini u poređenju sa drugim rešenjima, dok pokazuju zadovoljavajuće performanse.

Za realizaciju ovog projekta se iz našeg distributerskog programa koriste: FINDER vremenski relej zvezda-trougao, AUSPICIOUS grebenasti prekidači i signalne led svetiljke, ABB kontaktori ili HYUNDAI kontaktori, ABB motorni zaštitini prekidači ili HYUNDAI bimetali.