programabilni logički kontroleri

Članci označeni sa izabranim tagom

31/05/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Za “pisanje” programa za PLC i HMI uređaje potrebno je odgovarajuće razvojno okruženje. Razvojno okruženje se može definisati kao softverska aplikacija koja obuhvata neophodne alate za brzi i jednostavan razvoj programa. Za razvoj programa za Fatek-...
24/05/2017 - 09:30
, objavio automatizacija
IEC 61131 je IEC standard za programabilne logičke kontrolere razvijen od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC eng. International Electrotechnical Commision). Cilj standarda je da haromonizuje način na koji ljudi projektuju i rukuju...
16/05/2017 - 09:40
, objavio automatizacija
Postoje dva načina za realizaciju ulazno/izlazne (skr. U/I) komponente. Jedan od njih je da ulazi/izlazi budu ugrađeni u kućište PLC kontrolera tj. da budu sastavni deo kontrolera pri čemu nije moguće kasnije dodavati odnosno menajti broj ulaza/...
11/05/2017 - 14:27
, objavio automatizacija
Kuter za preradu mesa služi za usitnjavanje mesa. Proizvode se u različitim zapreminama od 45l do 750l. Upravljanje ovim mašinama se sastoji u parametarisanju brzine noževa, brzine mešanja, vreme posude, doziranje vode, kontrola poklopaca koja...
05/05/2017 - 11:10
, objavio automatizacija
Važni kvantitativni parametri memorije, koji između ostalog utiču i na pouzdanost i kompletne mogućnosti PLC sistema, su kapacitet memorije, vremenski parametri memorije (vreme pristupa i vreme ciklusa), propusnost memorije, snaga disipacije,...
03/05/2017 - 10:00
, objavio automatizacija
Centralna procesorska jedinica je jedna od komponenata koje čine osnovnu hardversku strukturu programabilnih logičkih kontrolera. U zavisnosti od vrste PLC kontrolera, kompaktni ili modularni, procesor može biti ugrađen u kućište PLC-a ili može biti...
25/04/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Arhitektura PLC-a je u suštini ista kao arhitektura personalnog računara. Više o hardverskoj arhitekturi programabilnih logičkih kontrolera možete pročitati u posebnom članku . Personalni računar se može programirati tako da radi kao programabilni...
10/04/2017 - 12:32
, objavio automatizacija
Natron (papirne) vreće se koriste u mlinskoj i građevinskoj industriji, i koriste se za pakovanje različitih vrsta proizvoda kao što je brašno, stočna hrana, cement i slično. Mašina za proizvodnju ovih vreća mora da ispuni nekoliko osnovnih uslova,...
10/04/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Osnovna arhitektura hardvera PLC-a se sastoji od procesorske komponente, ulazno/izlazne komponente i napajanja. Procesorska komponenta se dalje sastoji od centralno procesorske jedinice (eng. central processing unit, CPU) i memorije. CPU takođe...
30/03/2017 - 11:10
, objavio automatizacija
Korišćenje programabilnih logičkih kontrolera eliminiše većinu žičanih veza, koje bi inače bile potrebne da se radi o relejnim logičkim sistemima. Konstantan razvoj PLC-a omogućio je: jednostavno programiranje, veliku brzinu odziva, mrežnu...

Pages