ATM poslovni klub

Ukoliko se i sami bavite automatizacijom PLC-ima ili vršite ugradnju i održavanje različitih sistema opremom koju možete pronaći na našem sajtu, razmislite o dugoročnoj saradnji sa nama članstvom u ATM klub.
 
Uslovi za članstvo u ATM klub jesu da već ne postoji firma član ATM kluba za industriju odnosno stručnu oblast za koju i sami aplicirate i da za automatizaciju koristite opremu koju možete pronaći na našem sajtu. Posmatraju se poslednjih 12 meseci i donja granica zavisi od industrije za koju se aplicira.
 
Članovima ATM kluba nudimo najbolje uslove za konstantni razvoj i promociju poslovanja. Izdvajamo neke od prednosti:

  • Besplatna obuka parametrisanja uređaja, kao što su frekventni regulatori, termoregulatori, servo drajveri i slično.
  • Objava tekstova Vaših projekata u kojima ste primenili opremu iz našeg programa.
  • Promocija Vaše specijalizovane stručnosti na sajtu, e-bilten, naše referenc liste.
  • Saveti za povezivanje, programiranje i parametrisanje uređaja na delu sajta samo za članove kluba.
  • Tehnička podrška.
  • Rabati za cene na sajtu.