Tasteri i prekidači

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]

Pages

Povezani članci

Krajnji (granični) prekidači

08/03/2017 - 16:09
, objavio automatizacija
Krajnji ili granični prekidači predstavljaju elektro-mehaničke uređaje koji se sastoje od aktuatora mehanički povezan sa grupom kontakata. Uglavnom se koriste za upravljanje mašinom kao deo upravljačkog sistema i to najčešće kao bezbednosna blokada ili za brojanje objekata. Kada objekat dođe u kontakt sa aktuatorom, on zapravo uspustavlja ili...

Auspicious Tasteri i prekidači

08/03/2017 - 15:56
, objavio automatizacija
Distributerski program kompanije Auspicious obuhvata: tasteri, selektor prekidači, moment prekidači, sve stop tasteri, tasteri sa svetiljkama, testeri sa ključem, grebenasti prekidači, krajnji prekidači, signalne svetiljke, svetlosni tornjevi. Industrijski tasteri dolaze u standardnom kućištu prečnika 22mm za ugradnju na kontrolnim panelima...