Najnoviji članci

Lestvičasti dijagram – način programiranja PLC-a

sreda, 21/06/2017 - 09:20
, automatizacija
Lestvičasti dijagram je sigurno najviše korišćeni jezik za programiranje PLC-a. Njegova popularnost potiče od činjenice da su programabilni kontroleri nastali sa namerom da zamene relejne sisteme. Bilo je potrebno ljudima koji su se pre toga bavili projektovanjem relejnih sistema omogućiti što...

Savet #8 – Šta uzeti u obzir prilikom odabira releja? – Solid State Relay

sreda, 14/06/2017 - 10:50
, automatizacija
SSR – solid state relay: relej koji koristi tehnologiju poluprovodnika, umesto elektromehaničke. Opterećenje se preusmerava preko poluprovodnika i, kao rezultat toga, ovi releji ne podležu pregorevanju kontakata i nema pomeranja kontaktnog materijala. SSR mogu da postignu veliku brzinu prebacivanja...

Programski jezici za PLC

sreda, 07/06/2017 - 09:45
, automatizacija
IEC 61131-3 standard definiše pet načina programiranja PLC-a svrstanih u dve grupe, grafički i tekstualni jezici, i to: Lestvičasti dijagram (eng. ladder diagram, LD) – grafički prikaz procesa sa logičkim prečkama, sličan šemama relejne lestvičaste logike. Sekvencijalni dijagram funkcija (eng...

Savet #7 – „Pisanje“ programa za PLC i HMI

sreda, 31/05/2017 - 10:15
, automatizacija
Za “pisanje” programa za PLC i HMI uređaje potrebno je odgovarajuće razvojno okruženje. Razvojno okruženje se može definisati kao softverska aplikacija koja obuhvata neophodne alate za brzi i jednostavan razvoj programa. Za razvoj programa za Fatek-ov PLC kontroler se koristi aplikacija...

IEC 61131 standard

sreda, 24/05/2017 - 09:30
, automatizacija
IEC 61131 je IEC standard za programabilne logičke kontrolere razvijen od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC eng. International Electrotechnical Commision). Cilj standarda je da haromonizuje način na koji ljudi projektuju i rukuju sistemima industrijskog upravljanja. IEC 61131...