Svet automatizacije
17/08/2017 - 09:40
, objavio automatizacija
MEAN WELL napajanje se može koristiti u ovom opsegu frekvencija. Ali ako je frekvencija preniska, efikasnost će takođe biti niža. Na primer, kada SP-200-24 radi ispod 230VAC, ako je frekvencija AC ulaza 60Hz, efikasnost je oko 84%. Međutim, ako se frekvencija AC ulaza smanji na 50Hz, efikasnost će...
09/08/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Da bi se povećala pouzdanost prekidačkog napajanja, proporučuje se korisnicima da odaberu jedinicu koja ima kao rejting 30% više energije nego što je stvarna potreba. Na primer, ako sistem ima potrebu za izvorom od 100W, predlaže se da korisnici biraju prekidačko napajanje sa 130W izlazne snage ili...
02/08/2017 - 10:30
, objavio automatizacija
IEC standardom EN60529 se definiše nivo zaštite opreme. Stepen zaštite se definiše u odnosu na zaštitu od pristupa raznih predmeta osetljivim delovima opreme odnosno pristupa tečnosti. Nivo zaštite se izražava kao IPab, gde je a broj kojim se definiše zaštita od prljavštine i prašine (objekti), a b...
26/07/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Asinhroni motori se izrađuju sa snagama od nekoliko vati pa mogu ići i preko više megavata. Kako bi se olakšalo korisnicima da rukuju elektromotorima uvedeni su odgovarajući standardi. U zavisnosti da li su motori prilagođeni američkim ili evropskim standardima na tablicama motora se mogu naći...
19/07/2017 - 09:45
, objavio automatizacija
Frekventni regulatori se uglavnom povezuju na asinhrone motore. Asinhroni ili indukcioni motori su AC motori koji se verovatno najviše koriste u industriji. Zbog svoje konstrukcije i načina povezivanja, vrlo su popularni u savremenoj industriji. Ne poseduju četkice i ne zahtevaju nikakvo specijalno...
12/07/2017 - 10:00
, objavio automatizacija
ESView softver je program za komunikaciju sa servo drajverom marke Estun. Omogućuje brzo i lako parametrisanje servo drajvera preko računara. ESView softver možete pronaći na Metalex ATM DVD disku. Nakon instalacije ESView programa može se javiti greška kao na slici ispod, u kojoj se navodi da...
05/07/2017 - 09:30
, objavio automatizacija
Primena servo motora se daleko razlikuje od običnih asinhronih indukcionih motora. Servo motori se uglavnom koristi u takvim aplikacijama gde se od njih očekuje kreni-stani operacija, koja može biti i nekoliko stotina puta u minuti. Zbog toga je vrlo bitna veličina obrtni moment izražen u Nm (Njutn...
28/06/2017 - 11:00
, objavio automatizacija
Industrijska automatizacija je upotreba računarske i robotske opreme u proizvodnom procesu. Danas su automatizovani sistemi sposobni da obrađuju brzo i efikasno zadatke koji se ponavljaju. Automatizacija pomaže rešavanje mnogih izazovnih radnih zadataka. Zadaci koji se ponavljaju i koji su teški za...
21/06/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
Lestvičasti dijagram je sigurno najviše korišćeni jezik za programiranje PLC-a. Njegova popularnost potiče od činjenice da su programabilni kontroleri nastali sa namerom da zamene relejne sisteme. Bilo je potrebno ljudima koji su se pre toga bavili projektovanjem relejnih sistema omogućiti što...
14/06/2017 - 10:50
, objavio automatizacija
SSR – solid state relay: relej koji koristi tehnologiju poluprovodnika, umesto elektromehaničke. Opterećenje se preusmerava preko poluprovodnika i, kao rezultat toga, ovi releji ne podležu pregorevanju kontakata i nema pomeranja kontaktnog materijala. SSR mogu da postignu veliku brzinu prebacivanja...

Pages