Svet automatizacije
07/12/2017 - 08:30
, objavio automatizacija
Neki izvori napajanja obezbeđuju signal “napajanje u redu” (eng. Power Good) kada su uključeni i šalju signal “napajanje neuspešno” (eng. Power Fail) kada su isključeni. Ovo se obično koristi za praćenje i kontrolu namene. Power Good: Nakon što izlaz napajanja dostigne 90% nominalnog napona, TTL...
23/11/2017 - 09:15
, objavio automatizacija
Zbog različitih šema strujnog kola, ulaz MEAN WELL prekidačkog napajanja sastoji se od tri tipa: 85~264VAC;120~370VDC 176~264VAC;250~370VDC 85~132VAC/176~264VAC; 250~370VDC U modelima iz prvog i drugog slučaja, napajanje može raditi korektno bez obzira na AC ili DC ulaz. Nekim modelima je potrebna...
09/11/2017 - 08:45
, objavio automatizacija
COM (COMMON) označava zajedničku zemlju: Jedno-izlazno napajanje: Pozitivni pol (+V), Negativan pol (-V) Više-izlazno napajanje (zajednička zemlja): Pozitivan pol (+V1, +V2), Negativan pol (COM)
19/10/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
Na ulaznoj strani će biti (1/2~1 ciklus, npr: 1/120~1/60 sekundi za 60Hz AC izvora) veliki impuls struje (20~100A) u trenutku uključivanja MEAN WELL prekidačkog napajanja, a zatim se vraća nazad u normalan režim rada. Ova udarna struja (eng. Inrush Current) će se pojaviti svaki put kada uključite...
28/09/2017 - 10:40
, objavio automatizacija
Ventilatori za hlađenje imaju relativno kraći životni vek (tipično, oko 5000 - 100000 sati) u poređenju sa ostalim komponentama napajanja. Promena načina rada ventilatora može produžiti broj radnih sati. Najčešće kontrolne šeme: Kontrola temperature: Ako je unutrašnja temperatura napajanja koju...
07/09/2017 - 09:30
, objavio automatizacija
Nove mašine za podizanje sa specijalizovanim Danfoss frekventnim regulatorom VLT Lift Drive optimizovani su da nestabilan rad lifta zamene udobnom i mirnom vožnjim. Danfoss frekventni regulator VLT Lift Drive napravljen je na istoj tehnološkoj platformi kao i VLT AutomationDrive i prilagođen je...
02/08/2017 - 10:30
, objavio automatizacija
IEC standardom EN60529 se definiše nivo zaštite opreme. Stepen zaštite se definiše u odnosu na zaštitu od pristupa raznih predmeta osetljivim delovima opreme odnosno pristupa tečnosti. Nivo zaštite se izražava kao IPab, gde je a broj kojim se definiše zaštita od prljavštine i prašine (objekti), a b...
26/07/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Asinhroni motori se izrađuju sa snagama od nekoliko vati pa mogu ići i preko više megavata. Kako bi se olakšalo korisnicima da rukuju elektromotorima uvedeni su odgovarajući standardi. U zavisnosti da li su motori prilagođeni američkim ili evropskim standardima na tablicama motora se mogu naći...
19/07/2017 - 09:45
, objavio automatizacija
Frekventni regulatori se uglavnom povezuju na asinhrone motore. Asinhroni ili indukcioni motori su AC motori koji se verovatno najviše koriste u industriji. Zbog svoje konstrukcije i načina povezivanja, vrlo su popularni u savremenoj industriji. Ne poseduju četkice i ne zahtevaju nikakvo specijalno...
12/07/2017 - 10:00
, objavio automatizacija
ESView softver je program za komunikaciju sa servo drajverom marke Estun. Omogućuje brzo i lako parametrisanje servo drajvera preko računara. ESView softver možete pronaći na Metalex ATM DVD disku. Nakon instalacije ESView programa može se javiti greška kao na slici ispod, u kojoj se navodi da...

Pages