Svet automatizacije
21/06/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
Lestvičasti dijagram je sigurno najviše korišćeni jezik za programiranje PLC-a. Njegova popularnost potiče od činjenice da su programabilni kontroleri nastali sa namerom da zamene relejne sisteme. Bilo je potrebno ljudima koji su se pre toga bavili projektovanjem relejnih sistema omogućiti što...
14/06/2017 - 10:50
, objavio automatizacija
SSR – solid state relay: relej koji koristi tehnologiju poluprovodnika, umesto elektromehaničke. Opterećenje se preusmerava preko poluprovodnika i, kao rezultat toga, ovi releji ne podležu pregorevanju kontakata i nema pomeranja kontaktnog materijala. SSR mogu da postignu veliku brzinu prebacivanja...
07/06/2017 - 09:45
, objavio automatizacija
IEC 61131-3 standard definiše pet načina programiranja PLC-a svrstanih u dve grupe, grafički i tekstualni jezici, i to: Lestvičasti dijagram (eng. ladder diagram, LD) – grafički prikaz procesa sa logičkim prečkama, sličan šemama relejne lestvičaste logike. Sekvencijalni dijagram funkcija (eng...
31/05/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Za “pisanje” programa za PLC i HMI uređaje potrebno je odgovarajuće razvojno okruženje. Razvojno okruženje se može definisati kao softverska aplikacija koja obuhvata neophodne alate za brzi i jednostavan razvoj programa. Za razvoj programa za Fatek-ov PLC kontroler se koristi aplikacija...
24/05/2017 - 09:30
, objavio automatizacija
IEC 61131 je IEC standard za programabilne logičke kontrolere razvijen od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC eng. International Electrotechnical Commision). Cilj standarda je da haromonizuje način na koji ljudi projektuju i rukuju sistemima industrijskog upravljanja. IEC 61131...
18/05/2017 - 10:20
, objavio automatizacija
Ciklus (eng. cycle): obuhvata držanje i otpuštanje releja koje će uslediti potom. Tokom jednog ciklusa, kalem se puni i prazni, i (NO) kontakt će proći kroz ciklus zatvaranja kola, sve do prekidanja kola, nazad do tačke iz koje kreće u ponovno zatvaranje kola. Period (eng. period) : vreme koje...
16/05/2017 - 09:40
, objavio automatizacija
Postoje dva načina za realizaciju ulazno/izlazne (skr. U/I) komponente. Jedan od njih je da ulazi/izlazi budu ugrađeni u kućište PLC kontrolera tj. da budu sastavni deo kontrolera pri čemu nije moguće kasnije dodavati odnosno menajti broj ulaza/izlaza. Ovaj tip realizacije ulazno/izlazne komponente...
11/05/2017 - 10:40
, objavio automatizacija
Trojica naučnika su ovih dana nagrađeni Nobelovom nagradom za fiziku i to za rad na plavim LED diodama. Iako su prve LED diode napravljene 50-tih i 60tih godina prošlog veka, to su bile diode koje emitiju crvenu i zelenu svetlost. Međutim, plava dioda je zadavala veliki problem. Različite...
09/05/2017 - 09:20
, objavio automatizacija
Nominalni napon (eng. nominal voltage) : nominalna vrednost napona na kalemu za koji je relej dizajniran, i za čiju upotrebu je namenjen. Karakteristike performansi se daju u odnosu na kalem pri nominalnom naponu. Označena snaga (eng. rated power) : vrednosna snaga jednosmerne struje (W) ili...
05/05/2017 - 11:10
, objavio automatizacija
Važni kvantitativni parametri memorije, koji između ostalog utiču i na pouzdanost i kompletne mogućnosti PLC sistema, su kapacitet memorije, vremenski parametri memorije (vreme pristupa i vreme ciklusa), propusnost memorije, snaga disipacije, specifična cena, pouzdanost. Memorija PLC kontrolera...

Pages