ELCA

ELCA je italijanska kompanija sa sedištem u Vićenci koja se bavi razvojem i proizvodnjom bezbednosnih radio-daljinskih komandi i elektronike za automatizaciju aplikacija kao što su: mosni kranovi, stubni kranovi, konzolne dizalice, kamionski kranovi, mešalice za beton, pumpe za beton.

ELCA je od godine osnivanje, 1991, do danas uvek bila opredeljena za istraživanje i razvoj donoseći nove tehnologije i inovacije.

Šta su radio-daljinske komande?

Sistem za radio-daljinske komande omogućava operateru da se slobodno kreće oko mašine. Prenosna odašiljač jedinica ne mora da se povezuje pomoću kablova, i stoga operater može da bude na bezbednoj udaljenosti od mašine i na mestu koje je mnogo pogodnije za kontrolu pokreta mašine.

Svaki deo radio-daljinske komande koristi određeni prenosni telegram koji se individualno programira od strane proizvođača i koji ne može da se modifikuje. Iz ovog razloga, svaki predajnik može da reaguje samo sa svojim prijemnikom, ali ne sa drugim radio-daljinskim uređajima.

 

elca

 

Operativna frekvencija koju koriste radio-daljinske komande može se lako programirati i modifikovati od strane operatera u okviru varirajućih frekvencija, te operater takođe može da radi blizu drugih radio-daljinskih mašina recipročnog radio mešanja.

Svaki radio-daljinski uređaj ima dva glavna dela:

  • prenosnu ODAŠILJAČ JEDINICU (predajnik) koja komunicira sa prijemnom jedinicom, sekvencu digitalnih podataka neophodnu za izvršenje komandi koje odabere operater preko komandnih uređaja (pritisnih tastera, selektora, ručica).
  • PRIJEMNA JEDINICA (prijemnik), koja je povezana sa mašinom kako bi bila kontrolisana, koja dekodira sekvence podataka i pretvara ih u električne impulse koje mašina trebuje kako bi izvršila komandu koju operater odabere preko predajnika.