Politika privatnosti

Fox Electronics doo je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Fox Electronics doo sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Fox Electronics doo može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući naziv firme, PIB, ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promena koje su naznačene na sajtu.

Fox Electronics doo koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Fox Electronics doo će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Fox Electronics doo ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. Fox Electronics doo može imati potrebu da prosledi informacije određenim trećim licima, kao što su naši agenti, franšizne prodavnice, servisni centri ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Treća lica, sa kojima Fox Electronics doo ima ugovor, su ovlašćena da prosleđene informacije koriste isključivo u svrhe za koje su unajmljena. Kao deo ugovora sa njima, u obavezi su da slede pravila privatnosti koja smo im prosledili i da preduzmu razumne mere predostrožnosti kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka. Fox Electronics doo može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste.

Fox Electronics doo garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Fox Electronics doo formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Fox Electronics doo. Odlukom da kompaniji Fox Electronics doo obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Fox Electronics doo zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu automatizacija.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Fox Electronics doo nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.