Informacije o proizvodima
18/07/2018 - 15:35
, objavio automatizacija
Alokacija memorije kod svakog programabilnog logičkog kontrolera je veoma bitna, jer otkriva koji registri su slobodni i mogu se proizvoljno koristiti od strane korisnika za program PLC kontrolera. Postoji poseban set registara specijalne namene koji su unapred definisani. Ovo se naravno može naći...
10/10/2017 - 10:11
, objavio automatizacija
Danfoss frekventni regulator iz serije FC51 ima mnogobrojne alarme i upozorenja koja signaliziraju korisniku kada dođe do određenih nepravilnosti u toku radu. Onog trenutka kada se javi alarm, na panelu se ispisuje određeni broj koji je povezan sa odgovaraćom greškom koja može biti u obliku...
19/09/2017 - 11:00
, objavio automatizacija
MITO-MINI je univerzalna radio daljinska komanda. U svrhu uparivanja tj. sinhronizacije odgovarajućeg MITO-MINI predajnika sa prijemnikom, pristupni kod predajnika se mora upisati u prijemnik. Svaki MITO-MINI predajnik ima svoj jedinstveni kod koji je fabrički postavljen kako bi se sprečile...
14/09/2017 - 10:20
, objavio automatizacija
Generalno, postoje dve okolnosti koje će dovesti do isključenja napajanja. Prva je aktivacija zaštite od prevelikog opterećenja (OLP - over load protection). Za rešavanje ove situacije predlažemo povećanje rejtinga izlazne snage ili modifikaciju OLP tačke. Druga okolnost je aktivacija zaštite od...
23/08/2017 - 10:15
, objavio automatizacija
Na MEAN WELL više-izlaznim izvorima napajanja postoji nekoliko potrebnih minimalnih opterećenja. Potrebno je pre povezivanja na potrošač pročitati specifikaciju. Da bi se omogućilo ispravno funkcionisanje prekidačkog napajanja, neophodno je minimalno opterećenje za svaki izlaz, u suprotnom nivo...
21/08/2017 - 19:37
, objavio automatizacija
Ovde možete pogledati katalog Finder releja za 2017. godinu u .pdf formatu. U katalogu se nalazi kompletan program Finder releja. Svi predstavljeni releji u Finder katalogu se mogu obezbediti i isporučiti na teritoriji Srbije.
17/08/2017 - 09:40
, objavio automatizacija
MEAN WELL prekidačko napajanje se može koristiti u opsegu frekvencija od 45Hz do 440Hz. Ali ako je frekvencija preniska, efikasnost će takođe biti niža. Na primer, kada SP-200-24 radi ispod 230VAC, ako je frekvencija AC ulaza 60Hz, efikasnost je oko 84%. Međutim, ako se frekvencija AC ulaza smanji...
09/08/2017 - 08:50
, objavio automatizacija
Da bi se povećala pouzdanost Mean Well prekidačkog napajanja, proporučuje se korisnicima da odaberu jedinicu koja ima kao rejting 30% više energije nego što je stvarna potreba. Na primer, ako sistem ima potrebu za izvorom od 100W, predlaže se da korisnici biraju Mean Well prekidačko napajanje sa...
08/03/2017 - 16:09
, objavio automatizacija
Krajnji ili granični prekidači predstavljaju elektro-mehaničke uređaje koji se sastoje od aktuatora mehanički povezan sa grupom kontakata. Uglavnom se koriste za upravljanje mašinom kao deo upravljačkog sistema i to najčešće kao bezbednosna blokada ili za brojanje objekata. Kada objekat dođe u...
08/03/2017 - 15:56
, objavio automatizacija
Distributerski program kompanije Auspicious obuhvata: tasteri, selektor prekidači, moment prekidači, sve stop tasteri, tasteri sa svetiljkama, testeri sa ključem, grebenasti prekidači, krajnji prekidači, signalne svetiljke, svetlosni tornjevi. Industrijski tasteri dolaze u standardnom kućištu...

Pages