Najnoviji članci

Korišćenje MEAN WELL napajanja u rasponu od 45Hz ~ 440Hz

četvrtak, 17/08/2017 - 09:40
, automatizacija
MEAN WELL napajanje se može koristiti u ovom opsegu frekvencija. Ali ako je frekvencija preniska, efikasnost će takođe biti niža. Na primer, kada SP-200-24 radi ispod 230VAC, ako je frekvencija AC ulaza 60Hz, efikasnost je oko 84%. Međutim, ako se frekvencija AC ulaza smanji na 50Hz, efikasnost će...

Napomene prilikom izbora prekidačkog napajanja

sreda, 09/08/2017 - 08:50
, automatizacija
Da bi se povećala pouzdanost prekidačkog napajanja, proporučuje se korisnicima da odaberu jedinicu koja ima kao rejting 30% više energije nego što je stvarna potreba. Na primer, ako sistem ima potrebu za izvorom od 100W, predlaže se da korisnici biraju prekidačko napajanje sa 130W izlazne snage ili...

Nivo zaštite IP kod

sreda, 02/08/2017 - 10:30
, automatizacija
IEC standardom EN60529 se definiše nivo zaštite opreme. Stepen zaštite se definiše u odnosu na zaštitu od pristupa raznih predmeta osetljivim delovima opreme odnosno pristupa tečnosti. Nivo zaštite se izražava kao IPab, gde je a broj kojim se definiše zaštita od prljavštine i prašine (objekti), a b...

Standardne snage elektromotora

sreda, 26/07/2017 - 08:50
, automatizacija
Asinhroni motori se izrađuju sa snagama od nekoliko vati pa mogu ići i preko više megavata. Kako bi se olakšalo korisnicima da rukuju elektromotorima uvedeni su odgovarajući standardi. U zavisnosti da li su motori prilagođeni američkim ili evropskim standardima na tablicama motora se mogu naći...

Savet #10: Izbor brzine elektromotora za povezivanje na frekventni regulator

sreda, 19/07/2017 - 09:45
, automatizacija
Frekventni regulatori se uglavnom povezuju na asinhrone motore. Asinhroni ili indukcioni motori su AC motori koji se verovatno najviše koriste u industriji. Zbog svoje konstrukcije i načina povezivanja, vrlo su popularni u savremenoj industriji. Ne poseduju četkice i ne zahtevaju nikakvo specijalno...