Najnoviji članci

Alarm lista za Danfoss frekventni regulator Micro Drive FC51

utorak, 10/10/2017 - 10:11
, automatizacija
Danfoss frekventni regulator iz serije FC51 ima mnogobrojne alarme i upozorenja koja signaliziraju korisniku kada dođe do određenih nepravilnosti u toku radu. Onog trenutka kada se javi alarm, na panelu se ispisuje određeni broj koji je povezan sa odgovaraćom greškom koja može biti u obliku...

Upravljački mehanizam ventilatora za hlađenje kod MEAN WELL prekidačkih napajanja

četvrtak, 28/09/2017 - 10:40
, automatizacija
Ventilatori za hlađenje imaju relativno kraći životni vek (tipično, oko 5000 - 100000 sati) u poređenju sa ostalim komponentama napajanja. Promena načina rada ventilatora može produžiti broj radnih sati. Najčešće kontrolne šeme: Kontrola temperature: Ako je unutrašnja temperatura napajanja koju...

Uparivanje - sinhronizacija predajnika i prijemnika kod MITO-MINI radio daljinske komande

utorak, 19/09/2017 - 11:00
, automatizacija
MITO-MINI je univerzalna radio daljinska komanda. U svrhu uparivanja tj. sinhronizacije odgovarajućeg MITO-MINI predajnika sa prijemnikom, pristupni kod predajnika se mora upisati u prijemnik. Svaki MITO-MINI predajnik ima svoj jedinstveni kod koji je fabrički postavljen kako bi se sprečile...

Isključivanje MEAN WELL prekidačkog napajanja u toku rada

četvrtak, 14/09/2017 - 10:20
, automatizacija
Generalno, postoje dve okolnosti koje će dovesti do isključenja napajanja. Prva je aktivacija zaštite od prevelikog opterećenja (OLP - over load protection). Za rešavanje ove situacije predlažemo povećanje rejtinga izlazne snage ili modifikaciju OLP tačke. Druga okolnost je aktivacija zaštite od...

Danfoss frekventni regulator VLT Lift Drive

četvrtak, 07/09/2017 - 09:30
, automatizacija
Nove mašine za podizanje sa specijalizovanim Danfoss frekventnim regulatorom VLT Lift Drive optimizovani su da nestabilan rad lifta zamene udobnom i mirnom vožnjim. Danfoss frekventni regulator VLT Lift Drive napravljen je na istoj tehnološkoj platformi kao i VLT AutomationDrive i prilagođen je...