Kurs za programiranje FATEK PLC/ HMI – osnovni

Čemu treninzi i kursevi?

Od današnje industrijske proizvodnje se očekuje da ona pre svega bude fleksibilna i prilagodljiva zahtevima koji se pred njom postavljaju. Kako bi se postigao jedan od glavnih ciljeva savremene proizvodnje, visoka produktivnost, u životnom veku mašine se može javiti potreba za usavršavanjem i modernizacijom proizvodnje kako bi se odgovorilo novim izazovima. Zbog toga je bitno da programi koji su pisani za programabilne logičke kontrolere (PLC) i programabilne terminale (HMI) mogu biti izmenjeni u svakom trenutku. Kako ne biste zavisili od eksternih kompanija, neophodno je da u okviru vaše kompanije imate stručne i obučene ljude koji u najkraćem roku mogu odgovoriti na zahtevane izmene.

Ljudski resurs, kao glavni nosilac razvoja svakog preduzeća, je neophodno stalno usavršavati. Imati kvalifikovane ljude u svojoj proizvodnji donosi mnoge prednosti, kao što su: smanjeni troškovi – usled minimalnih izdataka za usluge eksternih inženjera; ušteda vremena – brzo se može izmeniti program i prilagoditi novonastalim zahtevima; minimalno vreme zastoja proizvodnje – lako otklanjanje grešaka korišćenjem dijagnostičkih alata i testiranje.

Obuka je namenjena stručnjacima raznih profila, ali pre svega za inženjere i tehničare elektro struke. Nedovoljna obučenost u radu sa PLC-ima i programiranju istih može dovesti do ozbiljnih povreda osoblja, havarija na mašinama, oštećenja alata, repromaterijala i robe. Akcenat treninga je na sticanju primenljivog znanja.

Mogu se organizovati i kursevi prema zahtevu naručioca.

Sadržaj kursa za programiranje FATEK PLC-a i HMI touch panela (osnovni)

 • Pregled FATEK PLC-a, modeli, dodatni moduli i kartice
 • Pregled ulaza/izlaza PLC-a
 • Instalacija i konfiguracija razvojnog okruženja za programiranje PLC-a
 • Lestvičasti dijagram programiranja PLC-a
 • Memorija FATEK PLC-a
 • Instalacija i konfiguracija razvojnog okruženja za programiranje HMI touch panela
 • Projektovanje ekrana za HMI touch panel
 • Pregled instrukcija i funkcija
 • Korišćenje osnovnih funkcijskih blokova
 • Osvrt na napredne funkcije i njihovo podešavanje
 • Analogni modul, modul za merenje temperature i PID konfiguracija, komunikacioni modul
 • Dijagnostika i otklanjanje kvarova
 • Primeri iz prakse

 

Trajanje kursa: 2 dana. Veličina grupe do 2 polaznika (opciono:  grupe do 10 polaznika). Sva oprema je mobilna pa se stoga ogranizuje in-house obuka koja se održava u prostorijama kompanije naručioca kursa.