elca

Članci označeni sa izabranim tagom

05/10/2018 - 15:13
, objavio automatizacija
Zahtev je obuhvatio izradu kompletnog upravljačkog ormana mobilne drobilice za kamen renomiranog švajcarskog proizvođača GIPO AG, model GIPOREC R 131 FDR GIGA, kao i reparaciju upravljačkog ormana za dizel agregat. GIPOREC R 131 FDR GIGA je mobilna...
19/09/2017 - 11:00
, objavio automatizacija
MITO-MINI je univerzalna radio daljinska komanda. U svrhu uparivanja tj. sinhronizacije odgovarajućeg MITO-MINI predajnika sa prijemnikom, pristupni kod predajnika se mora upisati u prijemnik. Svaki MITO-MINI predajnik ima svoj jedinstveni kod koji...