IEC 61131 standard

pcl logik blok

 

IEC 61131 je IEC standard za programabilne logičke kontrolere razvijen od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC eng. International Electrotechnical Commision). Cilj standarda je da haromonizuje način na koji ljudi projektuju i rukuju sistemima industrijskog upravljanja. IEC 61131 standard se sastoji iz osam delova:

  • Prvi deo: Generalne informacije o programabilnim logičkim kontrolerima i periferijskim uređajima povezani na PLC, pregled.
  • Drugi deo: Opisuje interfejs hardvera. Ovo uključuje zahteve i  test procedure za hardver; električne, mehaničke i funkcionalne zahteve; uslove servisiranja, skladištenje i transportovanja; test metoda i procedura za verifikaciju usaglašenosti standarda.
  • Treći deo: Posvećen programskim jezicima. Može se posmatrati kroz zajedničke elemente i programske jezike kojih ima pet.
  • Četvrti deo: Korisničke smernice koje mogu krajnjim korisnicima pomoći u odabiru potrebne opreme.
  • Peti deo: Opisuje način na koji programabilni kontroleri komuniciraju međusobno i/ili sa sličnim sistemima. Potrebno je obezbediti konzistentnost podataka kako bi takva komunikacije uopšte bila moguća.
  • Šesti deo: Povučen iz upotrebe, ali će biti korišćen u budućnosti kao deo nove verzije standarda.
  • Sedmi deo: Fazi logika. Cilj standarda je ponuditi proizvođačima i korisnicima dobro definisano i razumevanje aplikacija upravljanja pomoću fazi logike.
  • Osmi deo: Tehnički izveštaj koji se odnosi na programiranje programabilnih kontrolera korišćenjem programskih jezika definisanih standardom u trećem delu.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]