Upravljački mehanizam ventilatora za hlađenje kod MEAN WELL prekidačkih napajanja

Ventilatori za hlađenje imaju relativno kraći životni vek (tipično, oko 5000 - 100000 sati) u poređenju sa ostalim komponentama napajanja. Promena načina rada ventilatora može produžiti broj radnih sati. Najčešće kontrolne šeme:

  1. Kontrola temperature: Ako je unutrašnja temperatura napajanja koju detektuje senzor temperature iznad postavljenog praga, ventilator će početi da radi punom brzinom, dok ako je unutrašnja temperatura manja od postavljenog praga, ventilator će prestati da radi ili će raditi sa pola brzine. Pored toga, ventilatori za hlađenje u nekim izvorima napajanja kontrolisani su metodom nelinearne kontrole, pri čemu se brzina ventilatora može sinhrono menjati s različitim unutrašnjim temperaturama.
  2. Kontrola opterećenja: Ako je opterećenje napajanja iznad postavljenog praga, ventilator će početi raditi punom brzinom, dok ako je opterećenje manje od postavljenog praga, ventilator će prestati raditi ili će raditi sa pola brzine.

 

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]