Oznake za talasanje napona i šum u MEAN WELL katalozima

Talasanje (eng. Ripple) i šum (eng. Noise) su mala neželjena periodična varijacija jednosmerne struje (DC) napajanja koja je izvedena iz izvora naizmenične struje (AC). Oblik talasa prikazan je na slici ispod.

q14.jpg

Postoje dva AC značenja, takođe poznata kao talasanje napona i (šum) (R&N) na DC izlazu. Prva dolazi od ispravljanja sinusnog talasa i na niskoj je frekvenciji, dve periode od ulazne frekvencije. Drugi je na visokoj frekvenciji koja je iz frekvencije prekidanja.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]