Lestvičasti dijagram – način programiranja PLC-a

Lestvičasti dijagram je sigurno najviše korišćeni jezik za programiranje PLC-a. Njegova popularnost potiče od činjenice da su programabilni kontroleri nastali sa namerom da zamene relejne sisteme. Bilo je potrebno ljudima koji su se pre toga bavili projektovanjem relejnih sistema omogućiti što lakše savladavanje nove tehnologije, programiranje PLC-a. Međutim, kako se kasnije širila upotreba programabilnih kontrolera javila se potreba za novim načinama programiranja.

 

lestvicarski dijagram

 

Na slici se može videti primer lestvičastog dijagrama. Primer opisuje logiku upravljanja motorom pomoću dva tastera, jedan koji pokreće motor – start i drugi koji zaustavlja motor – stop. Jedna programska linija lestvičastog jezika ili prečka se sastoji iz niza grafičkih simbola koje predstavljaju različite logičke elemente. Na levoj strani linje se nalazi uslov, dok se na desnoj strani nalazi akcija koja će se izvršiti ako je uslov ispunjen.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]