Nivo zaštite IP kod

IEC standardom EN60529 se definiše nivo zaštite opreme. Stepen zaštite se definiše u odnosu na zaštitu od pristupa raznih predmeta osetljivim delovima opreme odnosno pristupa tečnosti.

Nivo zaštite se izražava kao IPab, gde je a broj kojim se definiše zaštita od prljavštine i prašine (objekti), a b zaštitu od tečnosti (fluidi). Što je veći broj, veća je zaštita. U nastavku je dato bliže objašnjenje svake cifre koja koja opisuje stepen zaštite.

IP – a – b

0 – bez zaštite – bez zaštite

1 – tela prečnika >50mm – voda koja kaplje vertikalno

2 – prsti, prečnik >12,5mm – voda koja kaplje pod uglom ±15°

3 – alati, žice i sl. >2,5mm prečnik – prskanje vode odozgo ±60°

4 – objekti prečnika >1mm – prskanje sa svih strana

5 – prašina koja uzurkuje štetu – mlaz vode sa svih strana

6 – bilo koja vrsta prašine – vrlo jak mlaz vode sa svih strana, uticaj mora

7 – / – potapanje

8 – / – kompletno, stalno uranjanje

U našoj ponudi se može pronaći oprema različih nivoa zaštita, pa tako Mean Well napajanja se izrađuju od otvorenih bez zaštita do nivoa IP68.

Tagovi: 

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]