Problem sa pokretanjem ESView aplikacije [REŠENO]

ESView softver je program za komunikaciju sa servo drajverom marke Estun. Omogućuje brzo i lako parametrisanje servo drajvera preko računara. ESView softver možete pronaći na Metalex ATM DVD disku.

Nakon instalacije ESView programa može se javiti greška kao na slici ispod, u kojoj se navodi da MDIActiveX.ocx nedostoje ili nije registrovan.

 

ESView-runtime-error

 

U zavisnosti od operativnog sistema, lokacija ove datoteke može varirati. Za 32-bitni Windows 7  potražite u C:\Windows\System32, dok za 64-bitni Windows 7  potražite u C:\Windows\SysWOW64.

U slučaju da nema datoteke MDIActiveX.ocx u navedenim direktorijumima, prekopirajte navedenu datoteku iz direktorijuma gde je ESView instaliran, najverovatnije će to biti adresa C:\Program Files (x86)\ESView, u direktorijum System32 za 32-bitni OS odnosno SysWOW64 za 64-bitni OS.

Nakon toga je potrebno izvršiti njegovu registraciju i to na sledeći način. Kucati cmd iz start menija i desnim klikom pokrenuti cmd (command prompt) kao administrator.

 

ESView-cmd-admin

 

Komandom cd pozicionirati se u direktorijum gde je smešten MDIActiveX.ocx, a zatim registraciju izvršiti komandom “regsvr32 MDIActiveX.ocx” kao na sledećoj slici.

 

ESView-cmd-registracaija

 

Ukoliko je registracija uspešno izvršena pojaviće se sledeća poruka.

 

ESView-uspesna-registracija

 

Nakon toga možete ponovo pokrenuti ESView program bez ikakvih problema. Možete izabrati offline režim ukoliko servo drajver nije povezan.

 

ESView-connect

 

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]