Savet #8 – Šta uzeti u obzir prilikom odabira releja? – Solid State Relay

SSR – solid state relay: relej koji koristi tehnologiju poluprovodnika, umesto elektromehaničke. Opterećenje se preusmerava preko poluprovodnika i, kao rezultat toga, ovi releji ne podležu pregorevanju kontakata i nema pomeranja kontaktnog materijala.

SSR mogu da postignu veliku brzinu prebacivanja i gotovo da imaju neograničen vek trajanja. Ipak, SSR za prekidanje jednosmerne struje su osetljivi na polaritet i mora se obratiti pažnja na maksimalno dozvoljeni blokirani napon.

Opto-coupler: za sve SSR releje u Finder katalogu, električna izolacija između ulaznog i izlaznog kola omogućena je upotrebom opto-coupler.

Raspon prekidnog napona: minimalni ka maksimalnom (nominalnom) rasponu za napon opterećenja. (Maksimalna vrednost se može produžiti da obuhvati normalnu gornju toleranciju koja se očekuje za dovod naponskog opterećenja.)

Minimalna struja prekidanja: minimalna vrednost struje opterećenja neophodna za sigurno isključivanje/uključivanje.

Kontrolna struja: nominalna vrednost ulazne struje, na 23°C i sa primenjenim označenim naponom.

Maksimalni blokirani napon: maksimalni nivo izlaznog napona (opterećenja) koje SSR može da podnese.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]