signalne svetiljke

Članci označeni sa izabranim tagom

08/03/2017 - 15:56
, objavio automatizacija
Distributerski program kompanije Auspicious obuhvata: tasteri, selektor prekidači, moment prekidači, sve stop tasteri, tasteri sa svetiljkama, testeri sa ključem, grebenasti prekidači, krajnji prekidači, signalne svetiljke, svetlosni tornjevi...
16/01/2017 - 15:34
, objavio automatizacija
Najznačajnije komponente sistema za upravljanje ekstrudera su svakako termoregulatori i frekventni regulatori brzine motora. Obzirom da se sva podešavanja oko veličine i debljine folija upravo postižu različitim brzinama motora neophodno je da...
16/01/2017 - 15:21
, objavio automatizacija
Elektronsko dopumpavanje balona na ekstruderu za izvlačenje plastičnih folija se koristi kao preventivni sistem kidanja balona i promene širine folija, čime smanjuje količinu škarta (otpada) i ujedno štedi vreme. U toku rada ekstrudera povremeno...