Automatizacija ekstrudera za plastičnu foliju

Najznačajnije komponente sistema za upravljanje ekstrudera su svakako termoregulatori i frekventni regulatori brzine motora.

Obzirom da se sva podešavanja oko veličine i debljine folija upravo postižu različitim brzinama motora neophodno je da ekstruderi budu opremljeni frekventnim regulatorima. Radi lakšeg štelovanja neophodno je da svi motori, počev od glavnog motora, zatim izvlakač (gornja motalica), radla (valjak za pregovanje folije) i donja motalica poseduju regulaciju brzine motora. Frekventni regulatori su dodatno zaštićeni od toplote i prašine. Za bolju preciznost brzine motora poželjno je koristiti višeobrtne potenciometre. Često se umesto asinhronog motora i frekventnog regulatora na donjoj motalici postavlja tork motor ili još bolje rešenje servo-tork motor. Razlog ovog leži u boljem namotavanju i postizanju iste zategnutosti folije od početka do kraja namotavanja na kalemu.

 

 

Cilandar i glava ekstrudera su obavijeni grejačima kojima upravljaju termoregulatori. U zavisnosti od modela ekstrudera mogu postojati od 3 do 7 grejne zone. Uglavnom je veći broj grejača grupisan u odgovarajuće grejne zone. Termoregulatori su zaduženi za održavaje temperature cilindra i glave na zadatoj vrednosti. Sigurno je bolje rešenje koristiti PID termoregulatore sa beskontaktnim relejima – SSR (solid state relay). Imajući u vidu velike štetne posledice od uključivanja šneke ukoliko se nije dostigla radna temperatura sistema, ugrađuje se blokada od neželjenog uključivanja šneke. Ova blokada ne dozvoljava pokretanje šneke, dok se ne postignu neophodne temperature sistema.

 

 

Za modele ekstrudera sa većim brojem grejnih zona predlažemo PLC-HMI upravljanje temperaturama.

Na elektroormanu ekstrudera se mogu naći još neke komponente koje mogu biti opcione, npr. elektronsko dopumpavanje, senzor veličine kalema, senzor obaveštanja nivoa granula u levku.

Za realizaciju ovog projekta se iz našeg distributerskog programa koriste servo-tork motori, DANFOSS frekventni regulatori, MEAN WELL prekidačka napajanja, FINDER releji, AUSPICIOUS prekidači i signalne led svetiljke, GLIKI fotoelektrični retroreflektivni senzori, induktivni prekidači i termoregulatori, solid state relay (SSR), ABB motorne zaštite, HYUNDAI osigurači.