E - dopumpavanje

Elektronsko dopumpavanje balona na ekstruderu za izvlačenje plastičnih folija se koristi kao preventivni sistem kidanja balona i promene širine folija, čime smanjuje količinu škarta (otpada) i ujedno štedi vreme.

 

 

U toku rada ekstrudera povremeno može doći do sitnih pucanja balona odnosno javljanja malih rupa koje dovode do izbacivanja vazduha iz balona. U slučaju blagovremene intervencije, dopumpavanjem vazduha, balon ne mora skroz da se iskida usled čega bi se morao zaustaviti ekstruder. Takođe, u nekim situacijama balon i ne mora da pukne, već je dovoljno da se folija toliko istanji da propušta vazduh i na taj način dođe do smanjenje balona. Međutim, znatno su češće situacije da usled prljavog materijala dolazi do sitnih pucanja balona.

Ekstruderi su takve mašine da ne zahtevaju konstantno praćenje rada, u normalnim okolnostima, osim menjanje kalema i dodavanja granulata. Zbog toga se dešava da kada se jave ovakva sitna pucanja balona, operater nije u blizini ekstrudera. Ovo za posledicu uglavnom ima kidanje balona i neophodno zaustavljanje mašine i ponovno puštanje i provlačenje folije. U zavisnosti koliko vremena je prošlo od kidanja balona do trenutka kada operater to i primeti može doći i do ozbiljnih problema, nagomilavanje velike količine materijala na samoj glavi. Čišćenje glave može potrajati i nekoliko sati, a kada se doda i količina škarta jasno je da je reč o ozbiljnom problemu.

 

 

Elektronsko dopumpavanje rešava problem sitnih pucanja balona. Ugradnjom odgovarajućeg senzora prati se balon i u slučaju njegovog smanjenja automatski se vrši dopumpavanje i uključuje se zvučna indikacija kako bi operateru skrenuo pažnju na novonastalu situaciju. U najvećem broju slučaja intervencija operatera nije potrebna, pošto kada se balon vrati u pređašnje stanje isključuje se dopumpavanje.

Možete birati između konstantnog ili dopumpanjava sa prekidima (impulsno dopumpavanje) koje sprečava eventualno prepumpavanje.

Za realizaciju ovog projekta se iz našeg distributerskog programa koriste MEAN WELL prekidačka napajanja, FINDER releji, AUSPICIOUS prekidači i signalne led svetiljke, GLIKI fotoelektrični retroreflektivni senzori.