MICRO DETECTORS induktivni senzori

U nastavku dajemo pregled najtraženijih induktivnih senzora firme Micro Detectors.

NO/PNP - konektor

 • AE1/AP-3F ⇒ Induktivni senzor M8, oklopljen, NO/PNP, 2mm, priključak na konektor M8
 • AM1/AP-3H ⇒ Induktivni senzor M12, oklopljen, NO/PNP, 4mm, priključak na konektor M12
 • AK1/AP-3H ⇒ Induktivni senzor M18, oklopljen, NO/PNP, 8mm, priključak na konektor M12
 • AT1/AP-3H ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NO/PNP, 15mm, priključak na konektor M12

NC/PNP - konektor

 • AT1/CP-3H ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NC/PNP, 15mm, priključak na konektor M12

NO/PNP - kabl

 • AE1/AP-1A ⇒ Induktivni senzor M8, oklopljen, NO/PNP, 1.5mm, priključak na kabl 2m
 • AM1/AP-1A ⇒ Induktivni senzor M12, oklopljen, NO/PNP, 2mm, priključak na kabl 2m
 • AK1/AP-1A ⇒ Induktivni senzor M18, oklopljen, NO/PNP, 5mm, priključak na kabl 2m
 • AT1/AP-1A ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NO/PNP, 10mm, priključak na kabl 2m
 • AE1/AP-3A ⇒ Induktivni senzor M8, oklopljen, NO/PNP, 2mm, priključak na kabl 2m
 • AM1/AP-3A ⇒ Induktivni senzor M12, oklopljen, NO/PNP, 4mm, priključak na kabl 2m
 • AK1/AP-3A ⇒ Induktivni senzor M18, oklopljen, NO/PNP, 8mm, priključak na kabl 2m
 • AT1/AP-3A ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NO/PNP, 15mm, priključak na kabl 2m

NC/PNP - kabl

 • AE6/CP-3A ⇒ Induktivni senzor M8, oklopljen, NC/PNP, 2mm, priključak na kabl 2m
 • AM1/CP-3A ⇒ Induktivni senzor M12, oklopljen, NC/PNP, 4mm, priključak na kabl 2m
 • AK1/CP-3A ⇒ Induktivni senzor M18, oklopljen, NC/PNP, 8mm, priključak na kabl 2m
 • AT1/CP-3A ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NC/PNP, 15mm, priključak na kabl 2m

NO/NPN - kabl

 • AE1/AN-3A ⇒ Induktivni senzor M8, oklopljen, NO/NPN, 2mm, priključak na kabl 2m
 • AM1/AN-3A ⇒ Induktivni senzor M12, oklopljen, NO/NPN, 4mm, priključak na kabl 2m
 • AK1/AN-3A ⇒ Induktivni senzor M18, oklopljen, NO/NPN, 8mm, priključak na kabl 2m
 • AT1/AN-3A ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NO/NPN, 15mm, priključak na kabl 2m

NO/AC - kabl

 • VM2/A0-1B ⇒ Induktivni senzor M12, oklopljen, NO/20..253VAC, 2mm, priključak na kabl 2m
 • VK2/A0-1B ⇒ Induktivni senzor M18, oklopljen, NO/20..253VAC, 5mm, priključak na kabl 2m
 • VT2/A0-1B ⇒ Induktivni senzor M30, oklopljen, NO/20..253VAC, 10mm, priključak na kabl 2m

analogni izlaz - kabl

 • AM1/D2-5A ⇒ Induktivni senzor M12, 0-10V/4-20mA, 6mm, priključak na kabl 2m
 • AK6/D2-5A ⇒ Induktivni senzor M18, 0-10V/4-20mA, 10mm, priključak na kabl 2m

 

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]