Alokacija memorije kod Fatek FBs PLC

Alokacija memorije kod svakog programabilnog logičkog kontrolera je veoma bitna, jer otkriva koji registri su slobodni i mogu se proizvoljno koristiti od strane korisnika za program PLC kontrolera. Postoji poseban set registara specijalne namene koji su unapred definisani. Ovo se naravno može naći u samoj dokumentaciji Fatek PLC-a.

Ono na šta treba obratiti pažnju jeste da su neki registri označeni kao retentive što označava da će i nakon gubitka napajanja PLC-a sadržaj ostati sačuvan, dok se kod non-retentive registra sadržaj briše. Pojedini registri se unapred mogu konfigurisati i kao retentive odnosno non-retentive. Takođe, postoji mogućnost definisanja registra kao ROR (eng. Read only registry) što označava da se registri mogu samo čitati.

Elementi Fatek PLC-a se obeležavaju na sledeći način:

X – ulazni kontakti
Y – izlani kontakti
M – interni releji
S – step releji
T – tajmeri
C – brojači
R – file registri
D – data registri

Pojedine serije Fatek PLC-a kao što je B1z, zbog manje memorije imaju manju količinu registara i releja na raspolaganju.

Voditi računa da su registri R i D 16-bitni i da se automatski 32-bitni reči smeštaju u susedni registar sa tim što je viša reč u narednom numeracijski većem registru.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]