Termoregulatori – proces kontroleri

 

Termoregulatori su kao što i samo ime kaže regulatori – proces kontroleri koji upravljaju temperaturom. Na ulazu termoregulatora je povezana temperaturna sonda koja šalje informaciju o trenutnoj temperaturi, dok je na izlazu termoregulatora povezan uređaj koji se kontroliše kao što su grejači. Uprošćeno, način rada termoregulatora je takav da, očitava vrednost sa senzora na ulazu – aktuelna temperatura, upoređuje je sa zadatom vrednošću – zadata temperatura i na osnovu toga aktivira izlaz. Termoregulator je samo jedna komponenta kompletnog sistema koji je potrebno analizirati kako bi se izabrao odgovarajući kontroler. Ono što treba uzeti u obzir prilikom odabira termoregualatora je:

 • Tip ulaznog senzora i temperaturni opseg
  • Dva najčešća tipa temperaturnih senzora su termopar i
  • otpornički senzor.
 • Tip izlaznog uređaja
  • elektromehanički relej,
  • SSR,
  • analogni izlaz
 • Algoritam upravljanja
  • on/off,
  • proporcionalni,
  • PID
 • Broj i tip izlaza
  • Grejanje,
  • hlađenje,
  • alarm,
  • granične vrednosti

 

 

U ponudi su četiri modela u zavisnosti od potreba ugradnje i smešteni su u standardna kućišta: 48x48mm, 96x48mm, 72x72mm, 96x96mm. Displej se sastoji iz dva reda sa po četiri cifara koja pokazuju PV vrednost (Process value) ili aktivna vrednost crvene boje i SV vrednost (Setting value) odnosno zadata vrednost zelene boje. U pitanju su PID kontroleri sa mogućnošću autotuning-a tj. automatskog podešavanja PID parametara. Poseduje četiri nivoa podešavanja. Prvi ili korisnički nivo služi za podešavanje osnovnih vrednosti i zadavanje vrednosti temperature i alarmnih vrednosti. Drugi nivo je za podešavanje PID parametara. Treći nivo služi za podešavanje ulaznih parametara i graničnih vrednosti, dok je četvrti za zaključavanje kontrolera.

 

 

Podržavaju najrazličitiji temperaturne sonde uključujići termopar (eng. TC) i termootporne (eng. RTD). Za promenu ulaza između termopar sondi i termootporničke neophodno je podesiti ktratkospojnik. Termopar podrška za tip K (K1, K2, K3, K4, K5, K6), tip J (J1, J2, J3, J4, J5, J6), tip R (R1, R2), tip S (S1, S2), tip B (B1), tip E (E1, E2), tip N (N1, N2), tip T (T1, T2, T3), tip W (W1, W2), tip PL (PL1, PL2), tip U (U1, U2, U3). Termootporne podrška za tip L (L1, L2), tip JIS PT100 (JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6), tip DIN PT100 (DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6), tip JIS PT50 (JP.1, JP.2, JP.3, JP.4, JP.5, JP.6). Strujni ulaz AN1 (-10~10mV), AN2 (0~10mA), AN3 (0~20mA), AN4 (0~50mA), AN5 (10~50mA). Izlaz se može konfigurisati kao relejni, sa izlazom za SSR ili kao strujni 4~20mA.

 

 

Kodovi za naručivanje: GP400, GP600, GP700, GP900.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]
[commerce_price]